Tuesday, September 9, 2008

Hindi Ako Nag-iisa!

Hindi ako nag-iisa.

Para sa mga kapwa kong Pinay na walang takot magbiyahe mag-isa, ito ang ating lungga. Magtipon-tipon tayo rito upang sariwain ang ating mga karanasan at kaligayahang nakamit mula rito.

Mabuhay tayo! :)