Tuesday, September 9, 2008

Hindi Ako Nag-iisa!

Hindi ako nag-iisa.

Para sa mga kapwa kong Pinay na walang takot magbiyahe mag-isa, ito ang ating lungga. Magtipon-tipon tayo rito upang sariwain ang ating mga karanasan at kaligayahang nakamit mula rito.

Mabuhay tayo! :)

7 comments:

Boots said...

Ako ngayon ay matatagpuan sa KKK - Kalayulayuan Kataastaasan Kalamiglamigang Tibet. Hindi madaling mag-isa dito lalo na kung wala kang makita man lang kahit isang Pinoy. Hindi ko alam kung may iba pang Pilipino dito kung kaya't ang pakiramdam ko ay "Ako'y Nag-iisa Talaga!"
Pero ginusto kong mapadpad dito dahil ako ay isa lang sa mga kababaihang Pilipino na walang takot maglakbay mag-isa.
Napagkakamalang Tibetan kaya nga lang iba daw akong manamit at magsalita!

lornadahl said...

Hi, Boots! I wanna go to Tibet, too! Mabuhay ka! Salamat uli sa postcard. Sali ka sa samahang ito ha! :)

Anonymous said...

May I join? I've planned to make this year the year for travelling for me, whether with friends or just me. Hope I can share info here as well.

lornadahl said...

Sure, you can join! I'd need your email address so I can send you an invite. :)

sheenuhbaby said...

count me in sis! ;D it's sheena_teresa@hotmail.com

tzialing said...

I like!!! :)
rosanna.c.ang@gmail.com

Nde naman required tagalog lahat ng posts dba?

lornadahl said...

tzialing, oo naman, you can post your entries in English. I'd post my earlier entries in its English version. See you around! :)